Politika bezpečnosti

CSI INVEST Sp. z o. o. je firma zabývající se opravou a modernizací kolejových vozidel a jejich provozních jednotek.

Činnost společnosti je zaměřena na zajištění provozní bezpečnosti a souladu s požadavky Objednavatele, a také normativními a právními požadavky, týkajícími se dodávaných služeb, stejně jako vozidel.

Představenstvo společnosti zaručuje, že dodávané služby v oblasti oprav a údržby železničních vozidel splňují veškeré platné právní, normativní požadavky a také požadavky našich Klientů se zvláštním ohledem na požadavky týkající se bezpečnosti pasažérů a železničního systému.

Cíle týkající se bezpečnosti jsou realizovány prostřednictvím:

  • Budování povědomí pracovníků školeními týkajícími se vlivu práce na kvalitu a bezpečnost výrobků, uživatelů a železničního systému,

  • Analýzy rizika a eliminování potenciálně nepříznivého vlivu lidského faktoru na činnosti související s obsluhou a opravou, a prostřednictvím toho na provozní bezpečnost, 

  • Optimalizace a zdokonalování pracovních stanovišť a dále realizovaných procesů pro dosažení efektivity služeb a zajištění bezpečnosti pracovníkům.

Výše uvedené cíle vedení firmy realizuje a současně se zavazuje k neustálému zdokonalování procesů údržby a provozní obsluhy tak, aby byla minimalizována možnost poruchy.

Politika Bezpečnosti je prvkem strategie fungování firmy. Každý pracovník si je vědom stanovených cílů a toho, jaký vliv na bezpečnost výrobku a uživatelů má jeho práce.

CSI INVEST Sp. z o.o.
Servisní služby pro dopravní průmysl

ul. Bydgoska 60, 86-061 BRZOZA

JAK SE DOSTAT?

KONTAKTUJTE NÁS2018 © CSI-Invest. Servis pro dopravní průmysl | Zásady ochrany osobních údajů (RODO) | Poprava VST. Agencja Reklamowa Bydgoszcz