Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosujemy i bez przerwy poszukujemy najlepszych rozwiązań.
Naszym celem jest:

 1. Identyfikacja i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.
 2. Rozwój infrastruktury oraz zasobów Spółki, który umożliwi spełnienie wymagań Klientów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.
 3. Współpracę z dostawcami posiadającymi certyfikowane systemy zarządzania jakością.
 4. Rozwój świadomości pracowników w zakresie ich wpływu na realizowane wyroby i usługi.

Powyższe cele chcemy zrealizować poprzez:

 1. Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.
 2. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 3. Budowanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa produkowanych wyrobów w łańcuchu dostaw.
 4. Rzetelne i profesjonalne wykonywanie usług przy jak największym wykorzystaniu najlepszych praktyk i wiedzy organizacji.
 5. Rozwój infrastruktury Spółki.
 6. Terminową realizację oferowanych usług.
 7. Realizację usług serwisowych i naprawczych wolnych od wad wpływających na bezpieczeństwo.

Zapewniamy naszych klientów, że:

 1. Spełniamy wszystkie wymagania klienta związane z realizacją usług.
 2. Najwyższa jakość naszych usług jest ściśle powiązana z najniższą możliwą do uzyskania ceną.
 3. Nasze wyroby wykonywane są zgodnie ze standardami ISO 9001:2015 oraz ISO/TS 22163:2017, a także normami i obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 roku ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów szynowych.

CSI INVEST Sp. z o.o.
Usługi serwisowe dla przemysłu

ul. Bydgoska 60, 86-061 BRZOZA

JAK DOJECHAĆ?

KONTAKT DO NAS2018 © CSI-Invest. Usługi serwisowe dla przemysłu transportowego | Polityka ochrony danych osobowych (RODO) | Wykonanie: VST. Agencja Reklamowa Bydgoszcz