Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosujemy i bez przerwy poszukujemy najlepszych rozwiązań.

Naszym celem jest:

 1. Identyfikacja i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.
 2. Spełnienie wymagań prawnych i normatywnych.
 3. Rozwój infrastruktury Spółki, który umożliwi spełnienie wymagań Klientów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.
 4. Współpracę z dostawcami posiadającymi certyfikowane systemy zarządzania jakością.
 5. Rozwój świadomości pracowników w zakresie ich wpływu na realizowane wyroby i usługi.

Powyższe cele chcemy zrealizować poprzez:

 1. Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.
 2. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 3. Budowanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa produkowanych wyrobów w łańcuchu dostaw.
 4. Rozwój infrastruktury Spółki.
 5. Terminową realizację oferowanych usług.
 6. Realizację usług serwisowych i naprawczych wolnych od wad wpływających na bezpieczeństwo.

Zapewniamy naszych klientów, że:

 1. Spełniamy wszystkie wymagania klienta związane z realizacją usług.
 2. Najwyższa jakość naszych usług jest ściśle powiązana z najniższą możliwą do uzyskania ceną.
 3. Nasze wyroby wykonywane są zgodnie ze standardami ISO 9001:2015 oraz ISO/TS 22163: 2017, a także normami i obowiązującymi przepisami prawnymi.

CSI-INVEST
Usługi serwisowe dla przemysłu

ul. Leśna 2b, 86-061 BRZOZA
tel. +48 695 652 766
tel. +48 663 878 057

JAK DOJECHAĆ?

KONTAKT DO NAS2018 © CSI-Invest. Usługi serwisowe dla przemysłu transportowego | Polityka ochrony danych osobowych (RODO) | Wykonanie: VST. Agencja Reklamowa Bydgoszcz