Zarząd CSI Invest

Sebastian Kamecki

Prezes Zarządu

Sebastian Kamecki karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w ZNTK w Bydgoszczy (od VIII.2001 była to PESA Bydgoszcz SA) na stanowisku samodzielny pracownik zaopatrzenia. W latach 2003–2004 pracował jako szef produktu odpowiedzialny za produkcję nowych pojazdów szynowych, w lipcu 2004 roku został z-cą Kierownika Zakładu Produkcyjnego, natomiast od 2007-2010 był Kierownikiem Zakładu produkującego nowe pojazdy szynowe. W latach 2010-2015 był Z-cą Dyrektora Produkcji i Techniki, a od 2015 był Członkiem Zarządu w PESA Bydgoszcz SA odpowiedzialnym za produkcję, logistykę i serwis. W roku 2016 od II-XII pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce córce grupy PESA w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim. Z firmą PESA rozstał się w styczniu 2018 roku. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w firmie CSI INVEST Sp. z o.o., jest jednym z założycieli spółki oraz udziałowcem.

Sebastian Kamecki uzyskał tytuł technika mechanika w Technikum Mechanicznym w Tucholi, a następnie uzyskał tytuł magistra inżyniera Akademii Techniczno – Rolniczej na Wydziale Mechanicznym (kierunek: mechanika i budowa maszyn) w Bydgoszczy. Ukończył też studia menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

dr Robert Świechowicz

Wiceprezes Zarządu

Robert Świechowicz karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w ZNTK w Bydgoszczy (od VIII.2001 była to PESA Bydgoszcz SA) na stanowisku specjalisty ds. ekonomicznych. W 1999-2000 roku pra¬co¬wał jako Kierownik Działu Finansowego ZNTK Bydgoszcz, w sierpniu 2000 roku objął stanowisko Członka Zarządu Dyrektora Finansowego PESA Bydgoszcz SA. W 2015 roku został wice- Prezesem Zarządu PESA Bydgoszcz SA, a w latach 2017 – 2018 Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PESA SA. W latach 2019 – 2021 roku prowadził działalność doradczą w zakresie zarządzania i finansowania przedsiębiorstw. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w firmie CSI INVEST Sp. z o.o. i jest jednym z udziałowców.

Robert Świechowicz uzyskał tytuł technika elektryka w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy, a następnie tytuł licencjata – zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Na tej samej uczelni uzyskał tytuł magistra – zarządzania finansami. Ukończył wiele studiów podyplomowych zarządzania finansami oraz prawa podatkowego. W 2019 otworzył przewód doktorski w dziedzinie nauk technicznych na Politechnice Poznańskiej, Wydział Inżynierii Transportu, gdzie w 2021 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.

dr inż. Paweł Bukowski

Wiceprezes Zarządu

Paweł Bukowski karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku na stanowisku mistrza i kierownika w Autoryzowanej Stacji Obsługi Citroena i Seata. W latach 2003–2018 pracował w firmie PESA Bydgoszcz SA zajmując różne stanowiska począwszy od samodzielnego pracownika w dziale jakości, następnie był z-cą Kierownika Zakładu produkującego pojazdy szynowe odpowiedzialnym za jakość, potem został Szefem Serwisu odpowiedzialnym za eksploatację gwarancyjną i pogwarancyjną pojazdów szynowych spalinowych, elektrycznych, lokomotyw i tramwajów. Od czerwca 2018 roku pracuje jako Wiceprezes Zarządu w spółce CSI INVEST Sp. z o.o., jest jednym z założycieli spółki oraz udziałowcem.

Paweł Bukowski ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, a następnie uzyskał tytuł magistra inżyniera Akademii Techniczno – Rolniczej na Wydziale Mechanicznym (kierunek: mechanika i budowa maszyn) w Bydgoszczy. W roku 2008 otworzył przewód doktorski w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie, gdzie w 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.

Jarosław Knopp

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Knopp swoją karierę zawodową rozpoczął w Niemczech, gdzie przebywał przez 24 lata, w tym czasie prowadził tam również własną firmę. Dzięki pracy w Niemczech posiada szerokie kontakty z dostawcami części i podzespołów oraz kontakty z przewoźnikami kolejowymi. Następnie wrócił do kraju i rozpoczął pracę w branży kolejowej w firmie SPS ASO Piotr Mieczkowski, gdzie pracował ponad 3 lata. W latach 2012-2018 pracował w firmie PESA Bydgoszcz SA na stanowisku szefa serwisu niemieckiego, odpowiedzialnego za organizację serwisu na terenie Niemiec oraz za późniejszą eksploatację pojazdów szynowych na tym rynku. Od stycznia 2019 roku pracuje jako Wiceprezes Zarządu w spółce CSI INVEST Sp. z o.o., jest jednym z założycieli spółki oraz udziałowcem.

Jarosław Knopp uzyskał tytuł technika mechanika w Technikum Mechanicznym w Grudziądzu, a następnie uzyskał licencjat na Uniwersytecie Kilońskim oddział w Flensburgu. Ukończył także studia podyplomowe na wydziale Zarządzanie Firmą na kierunku transport drogowy w Wyższej Szkole Rzemiosła w Flensburgu.

 

 

CSI-INVEST
Usługi serwisowe dla przemysłu

ul. Leśna 2b, 86-061 BRZOZA

JAK DOJECHAĆ?

KONTAKT DO NAS2018 © CSI-Invest. Usługi serwisowe dla przemysłu transportowego | Polityka ochrony danych osobowych (RODO) | Wykonanie: VST. Agencja Reklamowa Bydgoszcz