Zarząd CSI Invest

Sebastian Kamecki

Prezes Zarządu

Sebastian Kamecki karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w ZNTK w Bydgoszczy (od VIII.2001 była to PESA Bydgoszcz SA) na stanowisku samodzielny pracownik zaopatrzenia. W latach 2003–2004 pracował jako szef produktu odpowiedzialny za produkcję nowych pojazdów szynowych, w lipcu 2004 roku został z-cą Kierownika Zakładu Produkcyjnego, natomiast od 2007-2010 był Kierownikiem Zakładu produkującego nowe pojazdy szynowe. W latach 2010-2015 był Z-cą Dyrektora Produkcji i Techniki, a od 2015 był Członkiem Zarządu w PESA Bydgoszcz SA odpowiedzialnym za produkcję, logistykę i serwis. W roku 2016 od II-XII pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce córce grupy PESA w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim. Z firmą PESA rozstał się w styczniu 2018 roku. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w firmie CSI INVEST Sp. z o.o., jest jednym z założycieli spółki oraz udziałowcem.

Sebastian Kamecki uzyskał tytuł technika mechanika w Technikum Mechanicznym w Tucholi, a następnie uzyskał tytuł magistra inżyniera Akademii Techniczno – Rolniczej na Wydziale Mechanicznym (kierunek: mechanika i budowa maszyn) w Bydgoszczy. Ukończył też studia menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

dr Robert Świechowicz

Wiceprezes Zarządu

Robert Świechowicz karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w ZNTK w Bydgoszczy (od VIII.2001 była to PESA Bydgoszcz SA) na stanowisku specjalisty ds. ekonomicznych. W 1999-2000 roku pra¬co¬wał jako Kierownik Działu Finansowego ZNTK Bydgoszcz, w sierpniu 2000 roku objął stanowisko Członka Zarządu Dyrektora Finansowego PESA Bydgoszcz SA. W 2015 roku został wice- Prezesem Zarządu PESA Bydgoszcz SA, a w latach 2017 – 2018 Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PESA SA. W latach 2019 – 2021 roku prowadził działalność doradczą w zakresie zarządzania i finansowania przedsiębiorstw. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w firmie CSI INVEST Sp. z o.o. i jest jednym z udziałowców.

Robert Świechowicz uzyskał tytuł technika elektryka w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy, a następnie tytuł licencjata – zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Na tej samej uczelni uzyskał tytuł magistra – zarządzania finansami. Ukończył wiele studiów podyplomowych zarządzania finansami oraz prawa podatkowego. W 2019 otworzył przewód doktorski w dziedzinie nauk technicznych na Politechnice Poznańskiej, Wydział Inżynierii Transportu, gdzie w 2021 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.

CSI INVEST Sp. z o.o.
Usługi serwisowe dla przemysłu

ul. Bydgoska 60, 86-061 BRZOZA

JAK DOJECHAĆ?

KONTAKT DO NAS











2018 © CSI-Invest. Usługi serwisowe dla przemysłu transportowego | Polityka ochrony danych osobowych (RODO) | Wykonanie: VST. Agencja Reklamowa Bydgoszcz